fbpx

Godziny pracy pon.-pt. 7.00-16.00

VII Konferencja Drogowo-Mostowa

Mamy zaszczyt uczestniczyć w konferencji Drogowo-Mostowej w Katowicach. Jako partner konferencji mieliśmy okazję przedstawić nowoczesne rozwiązania technologiczne z Włoch używane przy budowie dróg. Prezentowaliśmy między innymi betoniarnie mobilne do produkcji ciągłej marki Euromecc.

Prezentacja do pobrania: CTP – prezentacja budowa dróg

 

Program konferencji:

4-6 października 2023 r., Katowice
PROGRAM RAMOWY

4 października (środa)
15:00 Przyjazd uczestników (16:00 zakwaterowanie)
16:00-18:00 Warsztat pracy – projektowanie i wzmacnianie podłoża
1. Wystąpienie wprowadzające: Grzegorz Horodecki, Politechnika Gdańska
2. Platforma projektowa Tensar+, Piotr Mazurowski, Tensar Polska
3. Geosyntetyki w świetle normalizacji i standaryzacji, Jacek Kawalec, Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne
19:30 Kolacja regionalna

5 października (czwartek)
8:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:20 Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienia gości
10:20-11:35 Sesja I – „Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe danego regionu”
10:20-10:35 Wybrane georyzyka związane z realizacją tuneli komunikacyjnych w gruntach
Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej
10:35-10:50 Tytuł prelekcji wkrótce
Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
10:50-11:05 Problemy optymalizacyjne i wykonawcze posadowienia w formule „projektuj i buduj”
Grzegorz Horodecki, Politechnika Gdańska
11:05-11:20 Kompleksowe projektowanie konstrukcji mostowych z uwzględnieniem warunków gruntowych i analizy geotechnicznej.
Współpraca Midas Civil + Midas GTS NX – 10 lat Midas IT w Polsce, dr inż. Łukasz Jarno, JD Engineering
11:20-11:35 Dyskusja
11:35-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:20 Sesja II – „Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów – sprawdzone materiały i technologie”
12:00-12:15 Masowe wzmacnianie podłoża gruntowego, Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
12:15-12:35 Zastosowanie georusztów wielokształtnych do zwiększania trwałości warstw związanych spoiwem
Piotr Mazurowski, Tensar Polska
12:35-12:50 Rodzaje spoiw drogowych i ich prawidłowy dobór w zależności od rodzaju gruntu. Przyszłość spoiw w Polsce
Marek Przeradzki, Visolis Stabilizacje
12:50-13:05 Nowoczesna technologia budowy dróg – z Włoch, Andrzej Ciepiela, Ciepiela Technology Promotion
13:05-13:20 Dyskusja
13:20-14:30 Obiad
14:30-15:45 Sesja III – „Uwarunkowania geotechniczne w budownictwie infrastrukturalnym. Doświadczenia i dobre praktyki”
14:30-14:45 Obserwacje i badania istniejącej, nieużytkowanej nawierzchni drogowej ulicy prowadzącej do planowanej strefy ekonomicznej,
Przemysław Rokitowski, Politechnika Śląska
14:45-15:00 Nowoczesne rozwiązania firmy Griltex w obszarze infrastruktury. Praktycznie przykłady na bazie realizowanych budów ze
szczególnym uwzględnieniem geokomozytów GXP 5+5 DUO oraz DUO L, Iwo Wituła, Griltex Polska
15:00-15:15 Tytuł prelekcji wkrótce
15:15-15:30 Śląskie drogi – aktualne problemy budowy dróg na terenie Górnego Śląska – REFERAT W GWARZE ŚLĄSKIEJ
Jacek Nowak, Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska
15:30-15:45 Dyskusja
15:45-16:05 Przerwa kawowa
16:05-17:00 Sesja IV – „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne a specyfika danego regionu – cz. I”
16:05-16:20 Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na trwałość oraz nośność nawierzchni
Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska
16:20-16:35 Doświadczenia województwa opolskiego z realizacji inwestycji w obrębie pomnika przyrody na przykładzie budowy drogi
wojewódzkiej nr 414 na odcinku Alei Lipowej, Grzegorz Markowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
16:35-16:50 Nawierzchnie betonowe – przegląd technologii i kierunki rozwoju
Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
16:50-17:00 Dyskusja
17:00 Zakończenie I dnia konferencji
20:00 Uroczysty bankiet

6 października (piątek)
10:30 Otwarcie II dnia konferencji
10:30-11:35 Sesja V – „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne a specyfika danego regionu – cz. II”
10:30-10:45 Kolejowe konstrukcje odciążające jako mosty stałe na terenach górniczych
Piotr Bętkowski, Politechnika Śląska
10:45-11:05 Możliwość optymalizacji konstrukcji ścieżek rowerowych w świetle dekarbonizacji, Kamila Kornacka, Tensar Polska
11:05-11:20 Przebudowa wiaduktu kolejowego W8 w Krakowie – ostatni rozdział, Dariusz Sobala, Strabag
11:20-11:35 Dyskusja
11:35-11:55 Przerwa kawowa
11:55-12:55 Sesja VI – „Nawierzchnie drogowo-mostowe – materiały, technologie i przykładowe rozwiązania”
11:55-12:10 Założenia i realizacja nawierzchni betonowych w tunelach drogowych TS-32 i TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3 pomiędzy
węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ
Lidia Markowska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
12:10-12:25 Tytuł prelekcji wkrótce
12:25-12:40 Doświadczenia z 18-letnich obserwacji drogi kołowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej
Marcin Grygierek, Politechnika Śląska
12:40-12:55 Dyskusja
13:00 Zakończenie konferencji
13:00-14:00 Obiad i wyjazd uczestników