fbpx

Godziny pracy pon.-pt. 7.00-16.00

Układy centralnego smarowania

Centralne smarowanie odbywa się poprzez układy umożliwiające stałe dostarczanie środka smarnego do wielu punktów. Utrzymanie prawidłowo smarowanych maszyn jest ważną częścią każdego programu smarowania. Bez podawania środka smarnego w odpowiednich odstępach czasu i w odpowiedniej ilości, maszyna może ulegać kosztownym awariom.

Scentralizowane systemy smarowania są powszechnym narzędziem stosowanym w przemyśle do rozprowadzania precyzyjnej ilości smaru w określonych miejscach i czasie za pomocą programowalnych sterowników czasowych, pomp smaru i końcówek smarowych.

Centralne smarowanie — instalacje, ich budowa i zalety

Dokładna budowa układu centralnego smarowania zależy od wybranego typu systemu. To, czy masz jednoliniową konfigurację progresywną, czy dwurzędową konfigurację równoległą, może mieć wpływ na komponenty i ich układ, ale większość systemów zawiera następujące podstawowe komponenty:

 • pompy centralnego smarowania,
 • kontrolery,
 • linie zasilania,
 • końcówki smarowe,
 • przełączniki ciśnieniowe.

Postęp technologiczny stworzył wiele produktów do sterowania i monitorowania centralnych systemów smarowania, które dodatkowo zwiększają precyzję i niezawodność tych systemów. Końcówki smarowe, instalacje zasilające i zbiorniki smaru są zwykle monitorowane.

Sygnał ostrzegawczy jest wysłany, gdy występują nietypowe przepływy smaru lub gdy poziom smaru jest niski. Włączenie takich alarmów do systemu jest przydatne w konserwacji zapobiegawczej. Ponadto, aby wydłużyć okresy międzyprzeglądowe, do systemów można włączyć zbiorniki smaru o dużej pojemności, które zwykle mieszczą podwójną objętość wspólnego zbiornika systemu.

Stosowanie centralnych systemów smarowania ma wiele zalet:

 • wyższa niezawodność maszyny,
 • niższe koszty smarowania,
 • ekonomiczne wykorzystanie smarów,
 • ulepszone ogólne smarowanie maszyn,
 • zmniejszone straty smaru dzięki kontrolowanemu zużyciu,
 • potencjalnie czystsze instalacje i maszyny.

Jak działają układy centralnego smarowania?

Centralne smarowanie (np. Lincoln) ma za zadanie dostarczać smar lub olej do konkretnego punktu. W celu wprowadzenia odpowiedniej ilości smaru pompa środka smarnego jest uruchamiana przez sterownik. Powoduje to wytworzenie ciśnienia w instalacji, wywołując wypływ smaru z końcówek smarowych.

W niektórych systemach, zwanych systemami bezpośrednimi, pompa służy do sprężania środka smarnego i do dozowania go bezpośrednio do punktów aplikacji. Inne, zwane systemami pośrednimi, wykorzystują pompę do dostarczania środka smarnego pod ciśnieniem, ale z zaworami dozującymi w każdym punkcie aplikacji.

Zastosowanie układu centralnego smarowania odciąża operatora maszyny, który nie musi bezpośrednio kontrolować procesu smarowania maszyny. Dobrze dobrany układ gwarantuje wysoką dokładność dozowania środka smarującego i chroni przed awarią w wyniku zatarcia poszczególnych części maszyny.

Progresywny układ centralnego smarowania 

Systemy progresywne zapewniają sekwencyjne smarowanie osobnych obwodów smarnych maszyny. Gdy pompa smarowania zatrzyma się, tłoki progresywnego urządzenia dozującego (progresywnego rozdzielacza do centralnego smarowania) zatrzymują się w ich aktualnym położeniu. Kiedy pompa ponownie zaczyna dostarczać smar, urządzenie dozujące przesyła smar do następnych jeszcze nieprzesmarowanych obwodów.

Funkcja i cechy progresywnego układu centralnego smarowania

Układ progresywny służy do dozowania olejów o lepkości większej od 40 cST i smarów o konsystencji do 3 NLGI (ang. National Lubricating Grease Institute). Ten typ układu może być zasilany pompą ręczną, elektryczną i pneumatyczną.

Do zalet progresywnego układu centralnego smarowania można zaliczyć:

 • nieprzerwane smarowanie — regularne dostarczanie odmierzonej ilości środka smarnego do każdego punktu smarowania,
 • niezawodne monitorowanie i sterowanie — łatwe monitorowanie systemu i prosta kontrola, zintegrowane sterowanie i monitorowanie systemu,
 • układ skuteczny w trudnych warunkach — sprawdza się również w brudnych, mokrych lub wilgotnych środowiskach i w niskich temperaturach.

Kiedy stosować progresywny system centralnego smarowania?

System progresywny jest łatwy do monitorowania i sterowania — rozdziela on strumień smaru pompy na oddzielne obwody. Modułowa koncepcja umożliwia szybką wymianę zablokowanego lub uszkodzonego elementu danego obwodu.

Rozwiązanie to jest odpowiednie dla małych, średnich i dużych maszyn, które wymagają pełnej kontroli smarowania. Stosowane jest m.in. w maszynach budowlanych (takich jak: maszyny do betonu, w tym pompy do betonu, pompy do zapraw, ładowarki, koparki, pojazdy drogowe), autobusach, maszynach rolniczych, w instalacjach spożywczych (rozlewnie napojów), sprężarkach tłokowych w przemyśle gazowym i naftowym itp.

Jak działa system progresywny centralnego sterowania?

W szeregowych systemach smarowania progresywnego pompa jest podłączona do głównej sekcji rozdzielacza, który rozprowadza smar do sekcji rozdzielacza wtórnego. Sekcje rozdzielaczy zawierają szereg hydraulicznie sterowanych zaworów tłokowych, które dostarczają odpowiednią ilość smaru.

Smar do centralnego smarowania jest dozowany sekwencyjnie przez każdą sekcję, tzn. smar z jednej sekcji jest dozowany po zakończeniu dozowania smaru w poprzedniej sekcji. Jeśli sekcja dozuje odpowiednią ilość smaru, oznacza to, że rozdzielacz działa prawidłowo. Jeśli jednak sekcja jest uszkodzona, cały rozdzielacz działa nieprawidłowo, powodując narastanie ciśnienia w obwodzie zasilającym rozdzielacz.

Przełącznik ciśnieniowy może być zainstalowany w celu monitorowania układu smarowania poprzez wykrywanie wzrostu ciśnienia w obwodzie zasilania.

Zasady użytkowania układu centralnego smarowania

Przy planowaniu systemu smarowania należy najpierw określić warunki, w których system będzie używany. Liczba punktów smarowania, przeciwciśnienie w punktach smarowania, zakres temperatur pracy, środek smarny, moc pompy zasilającej, sterowanie i monitorowanie itp. muszą być poprawnie zdefiniowane.

Dlaczego smarowanie jest ważne w pompach do betonu?

Smarowanie jest najważniejszym aspektem codziennej konserwacji pomp do betonu. Operatorzy powinni zapewnić smarowanie wysięgnika raz w tygodniu. Większość pomp do betonu jest wyposażona w systemy, które automatycznie smarują kluczowe podzespoły.

Bardzo ważne jest codzienne sprawdzanie ilości smaru i zadbanie, aby był on systematycznie uzupełniany. Zazwyczaj w przypadku awarii automatycznego systemu smarowania operator może ręcznie przesmarować podzespoły za pomocą np. smarownicy ręcznej.