Ciepiela Technology Promotion jako pierwsza w Polsce uzyskała status zakładu uprawnionego

Firma Ciepiela Technology Promotion decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT- M/N-92/12 z dnia 20 września 2012 została uprawniona do „naprawy
i modernizacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych”.

Przypominamy,  że zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym- Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 + zm. oraz rozporządzeniem Ministra Transportu poz.1469 Dz. U. 199
z 2006 + poz. 932 Dz. U. 156 z 2011,  wszystkie pompy do betonu zabudowane na podwoziach samochodowych
i wszystkie pompogruszki muszą zostać objęte dozorem Transportowego Dozoru Technicznego w terminie do końca 2012 roku.

Zapraszamy wszystkich posiadaczy i użytkowników pomp do betonu zabudowanych na podwoziach samochodowych oraz pompo gruszek eksploatowanych na terenie RP do naszego zakładu uprawnionego TDT

Przeprowadzimy badania Państwa urządzeń pod kątem przygotowania ich do objęcia dozorem TDT od strony formalnej
i technicznej.

Aby urządzenie zostało objęte dozorem, musi spełnić określone warunki formalne
i techniczne.  

Osoby zainteresowane pomocą w stworzeniu dokumentacji zgłoszeniowej maszyny do TDT prosimy o kontakt
tel./fax.: +48 48 668 10 85
email: tdt@ciepiela.eu

Objęcie dozorem TDT  pomp na podwoziach samochodowych
i pompo gruszek jest oparte na wspomnianej wyżej ustawie oraz następujących dokumentach:

  • Dyrektywa Maszynowa  2006/42 WE (98/37)
  • Norma zharmonizowana  PN-EN 12001+A1 2010
  • Dyrektywa 89/655 Minimalne wymagania BHP

 

Objęcie dozorem TDT wszystkich urządzeń pompujących beton i zabudowanych na podwoziach samochodowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji użytkownikom tych urządzeń. 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 508 184 533 lub 501 265 169 lub 505 274 250

 

zapraszamy do wypełnienia ankiety i przesłaniem na adres email: tdt@ciepiela.eu 

Общие условия продажи запасных частей, компонентов и оборудования, продаваемых компанией Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o.

 

Техническая информация, опубликованная на сайте www.ciepiela.eu, носит исключительно справочный характер и не является офертой, технические параметры могут изменяться.

 

Спасибо! письмо было отправлено.
Имя, Фамилия
Ваш адрес электронной почты
Содержание сообщения

Введите имя с картинки

Администратором персональных данных является компания Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o., ул. Królowej Marysieńki 19/134, 02-954 Варшава. Предоставленные Вами данные будут использованы только для отправки ответа на вопрос (юридическое основание: статья 6 пункт 1 b РОДО - выполнение договора) Вы имеете право на доступ к Вашим данным и их исправление, а также право на письменный запрос о прекращении обработки данных. Предоставление персональных данных является добровольным. Однако, не предоставив его, мы не сможем ответить на ваш вопрос.

 

Более подробная информация о персональных данных (здесь)

+48 48 668 10 85

magazyn@ciepiela.eu

 

Сервис
+48 501 265 169

 

Cклад
+48 508 184 533

 

Часы работы с понедельника по пятницу
8.00 - 16.00

 

Ciepiela Technology Promotion
05-620 Błędów, Lipie 27

 

условия обслуживания  |  Личные данные

linkedin