fbpx

Godziny pracy pon.-pt. 7.00-16.00

MIESZALNIK DWUWAŁOWY

MIESZALNIK DWUWAŁOWY

SZEROKI WYBÓR MIESZALNIKÓW & OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Wielkości zarobowe mieszalników dwuwałowych SICOMA obejmują zakres od 0,5 do 9 m3 betonu zagęszczonego, co całkowicie pokrywa zapotrzebowanie naszych klientów w zakresie zdolności produkcyjnych. Mieszalniki doskonale sprawdzają się w następujących zastosowaniach: wytwarzanie betonu towarowego, wytwarzanie betonów na potrzeby produkcji elementów betonowych sprężonych/prefabrykowanych, wytwarzanie betonu RCC, stabilizacji oraz wykorzystywane są w innych dziedzinach, takich jak przetwarzanie odpadów i przemysł chemiczny. W zależności od zastosowania mieszalniki mogą zostać wyposażone w dodatkowe podzespoły opcjonalne w celu optymalizacji produkcji, poprawy jakości mieszania i zwiększenia żywotności maszyny. W miarę potrzeb, współpracujemy z naszymi Klientami w celu wdrożenia nowych rozwiązań, które lepiej zaspokoją ich specyficzne wymagania.

PRZEKŁADNIE

Przekładnie grupy mieszającej to przekładnie typu epicyklicznego . Pierwsze przełożenie jest realizowane za pomocą przekładni pasowej, której wałek jest wyposażony w urządzenie do synchronizacji obrotów wałów mieszalnika. Niewielka prędkość obrotowa na wejściu do reduktora sprawia, że smar nie podlega nadmiernemu ogrzewaniu. Połączenie pomiędzy przekładnią a zbiornikiem wykonane jest za pomocą specjalnej tulei łączącej, w celu ułatwienia i przyspieszenia konserwacji łożysk i wałów. Ta tuleja może być w łatwy sposób zdemontowana, dając dostęp do wałów, a w przypadku konserwacji, czas przestoju instalacji jest zminimalizowany.

ELEMENTY MIESZAJĄCE

biornik mieszalnika wyłożony jest płytkami wykonanymi z żeliwa Ni-Hard o minimalnej twardości 530HB. Mały przekrój ramion mieszalnika, wykonanych z żeliwa sferoidalnego, pozwala uniknąć osadzania się materiału. Łopaty mieszalnika wykonane są z żeliwa Ni-Hard o minimalnej twardości 530HB.
Duża ilość łopat, ich pozycja oraz rozmieszczenie gwarantują właściwe połączenie efektów przepływu oraz cyrkulacji w trakcie procesu mieszania.

SZTYWNA KONSTRUKCJA MIESZALNIKA

Wzmocniona rama zbiornika eliminuje ryzyko deformacji podczas transportu (także kontenerowego), jak również podczas pracy pod pełnym obciążeniem oraz gwarantuje idealne uszczelnienie wałów. Dzięki samonośnej konstrukcji, zarówno rama dla zbiornika kruszyw, jak i wagi wody i cementu mogą być umieszczone na mieszalniku bez dodatkowych wsporników.

ZESPÓŁ GŁÓWNY UKŁADU HYDRAULICZNEGO

Zamknięcie klapy spustowej zagwarantowane jest poprzez czujnik ciśnienia w instalacji hydraulicznej. W przypadku awarii lub blokady, można posłużyć się pompą ręczną w celu awaryjnego opróżnienia mieszalnika.

KLAPA SPUSTOWA

Klapa spustowa wyposażona jest w gumową uszczelkę, która biegnie wzdłuż jej całego obwodu. Mimośrodowy obrót sektora klapy gwarantuje szczelne przyleganie i dociśnięcie gumowej uszczelki, eliminując jakiekolwiek wycieki z zamkniętego mieszalnika.

PODPARCIE WAŁÓW I USZCZELNIENIA

Modułowa konstrukcja podporowa, opatentowana przez SICOMA, wykonana jest z dwóch oddzielnych obudów. Łożysko smarowane jest w trwałej kąpieli olejowej. Uszczelnienia bazujące na specjalnym systemie przeciwrotujących dysków, smarowane jest płynnym smarem.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE

Smar potrzebny do uszczelnienia, aby utrzymywać stałe smarowanie przeciwrotujących powierzchni, podawany jest za pomocą pompy do rozdzielacza progresywnego, który dokładnie rozprowadza potrzebną ilość smaru do każdego uszczelnienia (6g/godz.). Filtr o wysokiej wydajności usuwa ewentualne zanieczyszczenia, podczas fazy uzupełniania smaru w zbiorniku poprzez odpowiednie złącze.

SKRZYNKA ALARMOWA

Mieszarka dwuwałowa wyposażona jest w różne czujniki: termiczne dla silników oraz przekładni, wskaźniki poziomu oleju przekładni oraz agregatu hydraulicznego, czujniki poziomu oraz ciśnienia dla automatycznego systemu smarowania. Sygnał wyjściowy alarmu musi być obsługiwany przez główny panel sterowania betoniarni. Jednocześnie alarm jest zapisywany w wewnętrznej pamięci skrzynki alarmowej w celu analizy przyczyn ewentualnych awarii.

GÓRNA POKRYWA & PODEST SERWISOWY

Górna pokrywa wyposażona jest w dwie rewizje. Umożliwia to swobodny dostęp do mieszalnika w celu precyzyjnego oczyszczenia po zakończeniu zmiany lub w przypadku zarówno profilaktycznych, jak też poza programowych prac konserwacyjnych w trakcie krótkotrwałego zatrzymania mieszalnika.

Podest serwisowy wraz ze schodami, zawarty w dostawie, jest bezwzględnie konieczny dla bezpiecznego wykonania przeglądu oraz prac konserwacyjnych przy mieszalniku. Jego modułowa konstrukcja umożliwia wyjątkowo prosty montaż, bez konieczności wykorzystania dźwigu lub podnośnika.

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE

ZAWIASOWE MOCOWANIE ZESPOŁU NAPĘDOWEGO - OPCJA SWOD

Ta unikalna opcja dla mieszalników dwuwałowych SICOMA została opracowana w ciągu ostatnich lat, aby ułatwić i przyspieszyć wszelkie czynności konserwacyjne. Pełny zespół napędowy (silnik, koła pasowe i przekładnia) jest umieszczony na zawiasach znajdujących się z boku zbiornika mieszalnika i może być łatwo odchylany, bez konieczności stosowania dźwigów lub jakiegokolwiek urządzenia podnoszącego.
W przypadku nieplanowanych prac serwisowych, czas przestoju zakładu zostaje maksymalnie skrócony, co minimalizuje dodatkowe koszty związane z przestojem.

SKIP - KOSZ ZASYPOWY

Kosz zasypowy dla kruszyw dostępny jest dla mieszalników MAO aż do modelu 6000/4000. Wciągarka wyposażona jest w dwa bębny na jednym wale. Lina skipu posiada blokadę swobodnego opadania na wypadek uszkodzenia liny. Jednocześnie dwa wyłączniki krańcowe stale kontrolują naprężenie.Na życzenie dostępna jest opcja podwójnej prędkości jazdy w górę oraz w dół, a także sterownik oparty na falowniku, aby dostosować prędkość w optymalny sposób.

SYSTEM ZAŁADOWCZY

Ze względu na swoją wzmocnioną konstrukcję, mieszalniki dwuwałowe SICOMA mogą być wyposażone w system załadowczy, mocowany bezpośrednio do ramy zbiornika. System ten składa się ze zbiornika kruszyw, wagi cementu, wagi wody oraz worka odpylającego. Ponieważ wszystko jest wstępnie zmontowane w fabryce przed wysyłką, czas montażu w miejscu instalacji jest bardzo krótki.

SYSTEM WYSOKOCIŚNIENIOWEGO MYCIA

Dwie rury wodne wysokociśnieniowe, umieszczone są nad wałami i wyposażone w taką samą ilość dysz, co liczba ramion. Te listwy natryskowe są zasilane przez motoreduktor i obracają się tak, że strumienie docierają do każdego miejsca w celu skutecznego czyszczenia. Mycie przeprowadza się pod koniec każdego cyklu mieszania, a woda użyta do mycia wykorzystywana jest do następnego cyklu mieszania.

SILNIK WOLNYCH OBROTÓW

Ta opcja bazuje na silniku pomocniczym, który może obracać wały z małą prędkością (1 obr./min). Za pomocą przełącznika przyciskowego wały mogą pracować bezpiecznie również przy otwartej klapie serwisowej. Czyszczenie oraz regularna konserwacja (taka jak okresowa regulacja łopat) są łatwiejsze i szybsze. Zalecamy wybór ręcznego panelu sterowania, a w tym wszystkich urządzeń do obsługi silnika wolnych obrotów.

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Dzięki zbiornikowi o pojemności 200 litrów, wysokociśnieniowy system wodny zaopatruje dysze zainstalowane w mieszalnikach, za pomocą pompy tłokowej napędzanej silnikiem o minimalnej mocy 15 kW. Ciśnienie i natężenie przepływu są dobierane w zależności od wielkości mieszalnika (min. 60 bar).

RĘCZNY PANEL STEROWANIA

Mieszalnik może być wyposażony w panel sterowania ręcznego, który może obsługiwać mieszalnik w trybie ręcznym za pomocą następujących przycisków: Start / Stop silników mieszalnika, Otwarta / Zamknięta klapa spustowa i Zatrzymanie awaryjne. Panel ten może również obsługiwać napęd wolnego trybu, jeśli jest on dostępny.

ZREDUKOWANA KLAPA SPUSTOWA

Zmniejszony rozmiar klapy spustowej pozwala na zastosowanie małego leja wylotowego. W konsekwencji konstrukcja nośna mieszalnika może być niższa w porównaniu ze standardowymi mieszalnikami dwuwałowymi.

PODWÓJNA KLAPA SPUSTOWA

Mieszalnik może być wyposażony w dwie niezależne klapy spustowe do rozładunku betonu w dwa różne miejsca. Rozwiązuje to jedno z ograniczeń mieszalnika dwuwałowego.

KLAPA ZRZUTOWA

Wszystkie mieszalniki dwuwałowe SICOMA mogą być wyposażone w klapę zrzutową, która umożliwia otwarcie dna zbiornika do połowy jego powierzchni. Opróżnianie staje się bardzo szybkie, nawet w przypadku mieszanek gęstoplastycznych. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku produkcji betonu RCC oraz załadunku wywrotek.

Podkategorie produktów

Pompogruszki do betonu SERMAC

Pompy do betonu SERMAC