Ciepiela Technology Promotion jako pierwsza w Polsce uzyskała status zakładu uprawnionego

Firma Ciepiela Technology Promotion decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT- M/N-92/12 z dnia 20 września 2012 została uprawniona do „naprawy
i modernizacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych”.

Przypominamy,  że zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym- Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 + zm. oraz rozporządzeniem Ministra Transportu poz.1469 Dz. U. 199
z 2006 + poz. 932 Dz. U. 156 z 2011,  wszystkie pompy do betonu zabudowane na podwoziach samochodowych
i wszystkie pompogruszki muszą zostać objęte dozorem Transportowego Dozoru Technicznego w terminie do końca 2012 roku.

Zapraszamy wszystkich posiadaczy i użytkowników pomp do betonu zabudowanych na podwoziach samochodowych oraz pompo gruszek eksploatowanych na terenie RP do naszego zakładu uprawnionego TDT

Przeprowadzimy badania Państwa urządzeń pod kątem przygotowania ich do objęcia dozorem TDT od strony formalnej
i technicznej.

Aby urządzenie zostało objęte dozorem, musi spełnić określone warunki formalne
i techniczne.  

Osoby zainteresowane pomocą w stworzeniu dokumentacji zgłoszeniowej maszyny do TDT prosimy o kontakt
tel./fax.: +48 48 668 10 85
email: tdt@ciepiela.eu

Objęcie dozorem TDT  pomp na podwoziach samochodowych
i pompo gruszek jest oparte na wspomnianej wyżej ustawie oraz następujących dokumentach:

  • Dyrektywa Maszynowa  2006/42 WE (98/37)
  • Norma zharmonizowana  PN-EN 12001+A1 2010
  • Dyrektywa 89/655 Minimalne wymagania BHP

 

Objęcie dozorem TDT wszystkich urządzeń pompujących beton i zabudowanych na podwoziach samochodowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji użytkownikom tych urządzeń. 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 508 184 533 lub 501 265 169 lub 505 274 250

 

zapraszamy do wypełnienia ankiety i przesłaniem na adres email: tdt@ciepiela.eu 

Ogólne warunki sprzedaży części zamiennych, podzespołów oraz urządzeń sprzedawanych przez Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o.

 

Informacje techniczne opublikowane na stronie www.ciepiela.eu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty, parametry techniczne mogą ulegać zmianie

 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości

Przepisz nazwę z obrazka

Administratorem Danych Osobowych jest Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 19/134, 02-954 Warszawa 
Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane tylko w celu przesłania odpowiedzi na pytanie (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy)  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże bez ich podania nie możemy odpowiedzieć na Państwa pytanie.

Więcej informacji o danych osobowych (tutaj)

+48 48 668 10 85

magazyn@ciepiela.eu

 

Serwis
+48 501 265 169

 

Magazyn
+48 508 184 533

 

Czynne od poniedziałku do piątku
godz. 8.00 - 16.00

 

Ciepiela Technology Promotion
05-620 Błędów, Lipie 27

 

REGULAMIN SERWISU  |  DANE OSOBOWE

linkedin